Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
Akdeniz Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Yılmaz ÖZTÜRK bu politikayı onaylamıştır.
Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır;

Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi,
Bilginin yetkisiz erişimden korunması,
Bilginin gizliliğinin sağlanması,
Bilginin bütünlüğünün korunması,
İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması,
Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması,
Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.

Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
Bilgi Güvenliği, iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların , Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

İletişim

Akdeniz Savunma Sanayii ve Harp Teknolojileri

Gebizli Mahallesi İbni Sina Caddesi Şelale Sitesi D Blok No 79/A-B Muratpaşa – Antalya – TÜRKİYE

+90 532 111 99 49